مديركل

 

معاونت سلامت

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور زنبور عسل و کرم ابریشم و آبزیان

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی

اداره تشخیص و درمان

اداره قرنطینه و امنیت زیستی

 

معاونت توسعه مديريت و منابع

اداره امور اداري رفاه و پشتيباني

اداره امور مالی

اداره فن آوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری

اداره برنامه و بودجه

 

مسئول حراست

 

حقوقی و ارزیابی عملکرد

 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

 

مسئول روابط عمومي

 

اداره دامپزشكي شهرستان ...