نام و نام خانوادگی: مسعود موسوی   

   تلفن: ۳۳۳۳۷۵۹۹

   ایمیل: it.ilam@ivo.ir

   سابقه کاری:  ۱۶ سال

   سطح تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

لینک کوتاه