نام و نام خانوادگی: عمار رستمی فر

       تلفن: 33337599

       ایمیل: mehran@ivo.ir

       سابقه کاری: 15 سال

       سطح تحصیلات:  کارشناسی آزمایشگاه  دامپزشکی

لینک کوتاه