نام و نام خانوادگی: سید امین موسوی

       تلفن: 34723236

       ایمیل: sirvan.ilam@ivo.ir

       سابقه کاری:  11 سال

       سطح تحصیلات:فوق دیپلم دامپزشکی  

لینک کوتاه