نام و نام خانوادگی: روح الله کرمی

       تلفن: 33722769

       ایمیل: dehloran@ivo.ir

       سابقه کاری:  17 سال

       سطح تحصیلات:  کارشناسی مدیریت

لینک کوتاه