نام و نام خانوادگی: بهمن محمدی

       تلفن: 35722509

       ایمیل: badre.ilam@ivo.ir

       سابقه کاری:  22 سال

       سطح تحصیلات:  کارشناسی ارشد انگل

لینک کوتاه