نام و نام خانوادگی: مصطفی ویسی

       تلفن:33230074

       ایمیل: ayvan@ivo.ir

       سابقه کاری:21 سال  

       سطح تحصیلات:  دکترای حرفه ای دامپزشکی

لینک کوتاه