لیست اخبار صفحه :1
بازرسی ونظارت مستمر اکیپهای بازرسی فراورده های خام دامی اداره کل دامپزشکی استان ایلام درایام اربعین

بازرسی ونظارت مستمر اکیپهای بازرسی فراورده های خام دامی اداره کل دامپزشکی استان ایلام درایام اربعین

سلامت و بهداشت فرآورده های خام دامی مورد استفاده در موکب ها و تهیه غذای سالم برای زوار اربعین حسینی اولویت اصلی و مهم اداره کل دامپزشکی استان ایلام در ایام اربعین می باشد

لینک کوتاه