لیست اخبار صفحه :1
انجام واکسیناسیون یک میلیون و ۱۰۱ هزار نوبت راس دام در ایلام توسط بخش خصوصی

انجام واکسیناسیون یک میلیون و ۱۰۱ هزار نوبت راس دام در ایلام توسط بخش خصوصی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی استان ایلام گفت: در سال جار ی تاکنون واکسیناسیون یک میلیون و ۱۰۱ هزار نوبت راس دام در ایلام علیه بیماری‌های مختلف توسط بخش خصوصی در راستای برون سپاری خدمات انجام شده است.

لینک کوتاه