بیشتر
برگزاری کلاس آموزشی در روستای چالاب شهرستان مهران

برگزاری کلاس آموزشی در روستای چالاب شهرستان مهران

مبارزه با کنه های ناقل انگل خونی

مبارزه با کنه های ناقل انگل خونی

پیام دکتر سیّد محمّد آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

پیام دکتر سیّد محمّد آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

برگزاری جلسه بررسی وضعیت کشتار غیرمجاز دام در شهرستان دره شهر

برگزاری جلسه بررسی وضعیت کشتار غیرمجاز دام در شهرستان دره شهر

ضبط و امحاء بیش از 28 تن فرآورده های خام دامی غیرقابل مصرف دراجرای طرح تشدیدنظارتی

ضبط و امحاء بیش از 28 تن فرآورده های خام دامی غیرقابل مصرف دراجرای طرح تشدیدنظارتی

برگزاری جلسه ساماندهی کشتارگاه دام و کشتار غیر مجازدام در شهرستان بدره

برگزاری جلسه ساماندهی کشتارگاه دام و کشتار غیر مجازدام در شهرستان بدره

در جلسه قاچاق کالا و ارز استانداری صورت پذیرفت:

در جلسه قاچاق کالا و ارز استانداری صورت پذیرفت:

پلمپ پنج واحدقصابی درشهرستان دره شهر

پلمپ پنج واحدقصابی درشهرستان دره شهر

ضبط بیش از ۱60 کیلوگرم فراورده های خام پروتئینی فاسدتاریخ مصرف گذشته

ضبط بیش از ۱60 کیلوگرم فراورده های خام پروتئینی فاسدتاریخ مصرف گذشته

استمرار طرح تشدید نظارت های بهداشتی در ماه مبارک رمضان درشهرستان چرداول

استمرار طرح تشدید نظارت های بهداشتی در ماه مبارک رمضان درشهرستان چرداول

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی

دستورالعمل مربوطه