بیشتر
دیدارکارکنان دامپزشکی استان ایلام بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ایلام

دیدارکارکنان دامپزشکی استان ایلام بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ایلام

جلسه هماهنگی تشدیدنظارتهای بهداشتی عیدقربان برگزارگردید

جلسه هماهنگی تشدیدنظارتهای بهداشتی عیدقربان برگزارگردید

معاونت سلامت دامپزشکی استان: صنعتِ دام، حوزه دامپروری و دامپزشکی از بخش‌هایِ اصلی اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان ایلام است

معاونت سلامت دامپزشکی استان: صنعتِ دام، حوزه دامپروری و دامپزشکی از بخش‌هایِ اصلی اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان ایلام است

معاون توسعه انسانی سازمان دامپزشکی کشوردرجلسه تودیع ومعارفه مدیرکل دامپزشکی استان ایلام عنوان نمود:

معاون توسعه انسانی سازمان دامپزشکی کشوردرجلسه تودیع ومعارفه مدیرکل دامپزشکی استان ایلام عنوان نمود:

آیین تودیع ومعارفه مدیرکل دامپزشکی استان ایلام صورت پذیرفت

آیین تودیع ومعارفه مدیرکل دامپزشکی استان ایلام صورت پذیرفت

سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان بدره معرفی گردید

سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان بدره معرفی گردید

برپایی میز خدمت اداره کل دامپزشکی استان ایلام

برپایی میز خدمت اداره کل دامپزشکی استان ایلام

اردوی جهادی دامپزشکی درسطح استان ایلام برگزار گردید

اردوی جهادی دامپزشکی درسطح استان ایلام برگزار گردید

برگزاری جلسه کمیته استانی بهبودکیفیت شیرخام

برگزاری جلسه کمیته استانی بهبودکیفیت شیرخام

برگزاری جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری

برگزاری جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی

دستورالعمل مربوطه